Car|Rental

ZADZWOŃ: +48 730 807 045

Bezpłatne konsultacje telefoniczne

W całym zakresie świadczonych przez nas usług wyceny, rejestracji oraz rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

Napisz na: kontakt@rzeczoznzawca.pachucki.eu
lub zadzwoń: +48 730 807 045

Zakres usług

 
+

Wyceny samochodów, maszyn oraz urządzeń

Sporządzamy wyceny na potrzeby banku, Urzędów Pracy, aportu kapitałowego, dochodzenia roszczeń z tytułu zaniżonej wypłaty odszkodowania. Dokonujemy wycen kosztów napraw powypadkowych. Wyceniamy samochody, ciągniki, przyczepy, maszyny rolnicze, leśne, budowlane, kolejowe, sprzęt pływający, dźwigi, obrabiarki, maszyny spożywcze i inne.

+

Rejestracja pojazdów zabytkowych

Sporządzamy "Opinię wstępną rzeczoznawcy" i "Kartę ewidencyjną pojazdu zabytkowego", dokumentów niezbędnych do uzyskania "żółtych" tablic rejestracyjnych. Współpracujemy z Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków.

+

Problemy z warsztatem samochodowym

Pośredniczymy, bądź asystujemy przy odbiorze samochodu z warsztatu po dokonanej naprawie. Wykonujemy opinie techniczne zw. z roszczeniem właściciela samochodu wobec niesolidnego warsztatu naprawczego. Jeśli po dokonanej naprawie samochód jest niesprawny, pomagamy w celu wyegzekwowania naprawy lub przygotowujemy opinię na potrzeby przedłożenia pozwu w sądzie.

+

Rekonstrukcje zdarzeń drogowych

Wykonujemy rekonstrukcje zdarzeń drogowych celem dochodzenia roszczeń przed ubezpieczycielami. Również w przypadku wątpliwości, co do przypisanej kierowcy winy za spowodowanie zdarzenia drogowego sporządzamy korelacje uszkodzeń, rekonstrukcje zdarzenia drogowego.

+

Kupiłeś auto z ukrytą wadą

Pośredniczymy w wyegzekwowaniu uprawnień ustawowych wynikających z praw konsumenta w związku z zakupem samochodu z wadami ukrytymi. Przygotowujemy opinię techniczną na potrzeby roszczenia, arbitrażu bądź polubownego rozstrzygnięcia sporu ze sprzedawcą.

+

Experiencing a problem?

If you have a problem related to driving your car such fines from Police officers, insurance company fees, car rental or repair shop - please do not hesitate to get in touch. We speak Polish, English and Russian. We will help resolving the issue and offer translation services.

+

Sporządzamy opinie na temat przyczyn powstania pożarów pojazdów, maszyn i urządzeń.

Dysponujemy własnym sprzętem badawczym i pomiarowym. Sporządzamy opinie o przyczynach powstania pożarów pojazdów, maszyn i urządzeń, również na podstawie udostępnionej dokumentacji.

Działamy w następujących województwach: Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie.

Główne biuro

Nasza misja

 

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu rzeczoznawstwa samochodów, maszyn i urządzeń na najwyższym poziomie skuteczności. Miarą naszej konkurencyjności jest powtarzalność zleceń kierowanych do nas przez klientów.